Bản đồ Quy hoạch huyện Chiêm Hóa năm 2021-2030

Bản đồ quy hoạch huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang là một tài liệu quan trọng trong quá trình quản lý và phát triển đô thị của khu vực. Bản đồ này thường được thực hiện bởi các cơ quan chức năng như các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bản đồ quy hoạch huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang thường chứa các thông tin cơ bản về địa hình, mật độ dân số, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, khu vực kinh tế trọng điểm và các khu vực cần đầu tư phát triển. Với mục đích giúp cho các cơ quan chức năng có được một cái nhìn tổng quan về tình hình phát triển đô thị tại các quận/huyện và đưa ra các kế hoạch, quyết định phát triển phù hợp.

Một số ký hiệu thường dùng trong bản đồ quy hoạch huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

STT

Ký hiệu

Tên loại đất

Nhóm đất nông nghiệp

1

LUC

Đất chuyên trồng lúa nước

2

LUK

Đất trồng lúa nước còn lại

3

LUN

Đất lúa nương

4

BHK

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

5

LHK

Đất nương rẫy trồng cây lâu năm khác

6

CLN

Đất trồng cây lâu năm

7

RSX

Đất rừng sản xuất

8

RPH

Đất rừng phòng hộ

9

RDD

Đất rừng đặc dụng

10

NTS

Nuôi trồng thủy sản

11

LMU

Đất làm muối

12

NKH

Đất nông nghiệp khác

Nhóm đất phi nông nghiệp

1

ONT

Đất ở tại nông thôn

2

ODT

Đất ở tại đô thị

3

TSC

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

4

DTS

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức doanh nghiệp

5

DVH

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

6

DYT

Đất xây dựng cơ sở y tế

7

DGD

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

8

DTT

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

9

DKH

Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

10

DXH

Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

11

DNG

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

12

DSK

Đất xây dựng công trình khác

13

CQP

Đất quốc phòng

14

CAN

Đất an ninh

15

SKK

Đất khu công nghiệp

16

SKT

Đất khu chế xuất

17

SKN

Đất cụm công nghiệp

18

SKC

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

19

TMD

Đất thương mại, dịch vụ

20

SKS

Đất sử dụng cho mục đích khoáng sản

21

SKX

Đất sử dụng cho vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

22

DGT

Đất giao thông

23

DTL

Đất thủy lợi

24

DNL

Đất công trình năng lượng

25

DBV

Đất công trình bưu chính, viễn thông

26

DSH

Đất sinh hoạt cộng đồng

27

DKV

Đất khu vui chơi giải trí, công cộng

28

DCH

Đất chợ

29

DDT

Đất có di tích lịch sử – văn hóa

30

DDL

Đất có danh lam thắng cảnh

31

DRA

Đất bãi thải, xử lý chất thải

32

DCK

Đất công trình công cộng khác

33

TON

Đất cơ sở tôn giáo

34

TIN

Đất cơ sở tín ngưỡng

35

NTD

Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

36

SON

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

37

MNC

Đất có mặt nước chuyên dùng

38

PNK

Đất phi nông nghiệp khác

Nhóm đất chưa sử dụng

1

BCS

Đất bằng chưa sử dụng

2

DCS

Đất đồi núi chưa sử dụng

3

NCS

Núi đá không có rừng cây

Cách xem bản đồ quy hoạch huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Cách 1: Xem online trên các Website/App tra cứu thông tin quy hoạch

Để có thể xem và hiểu được bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bạn cần đọc qua các ký hiệu được ghi trên bản đồ theo bảng ký hiệu mà chúng tôi đã liệt kê bên trên.

Cách 2: Xem tại văn phòng quản lý đất đai

Với cách này, người cần tra cứu có thể đến kiểm tra quy hoạch sử dụng đất tại UBND cấp quận/huyện (khu vực cần tra cứu) để tiến hành đề nghị cung cấp các thông tin liên quan đến khu đất cần tra cứu.

Một số câu hỏi về bản đồ quy hoạch huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tìm kiếm bản đồ quy hoạch huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang ở đâu?

Bản đồ quy hoạch huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang có thể tìm kiếm trên các website chính thức của sở tài nguyên và môi trường hoặc trên các ứng dụng tra cứu quy hoạch hiện nay. Ngoài ra, bản đồ quy hoạch cũng có thể tra cứu trực tiếp tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tại trụ sở UBND phường/xã, quận/huyện.

Trả lời

Lý do hoàn tiền