MOONLIGHT BOULEVARD - Căn hộ vị trí vàng khu tên lửa


<div> Tại&nbsp;Moonlight Boulevard, ch&uacute;ng t&ocirc;i kiến tạo n&ecirc;n một m&ocirc;i trường sống an nhi&ecirc;n ho&agrave;n hảo, Nơi &aacute;nh trăng h&ograve;a diệu y&ecirc;u thương v&agrave; đem tới những điều tốt l&agrave;nh cho cuộc sống vi&ecirc;n m&atilde;n.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/moonlight-boulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 836px;" /></div> <h3> TH&Ocirc;NG TIN DỰ &Aacute;N</h3> <div> &bull; Vị tr&iacute;: Số 510 Kinh Dương Vương, P.An Lạc A, Q.B&igrave;nh T&acirc;n, Tp.HCM</div> <div> &bull; Diện t&iacute;ch to&agrave;n khu: 8.280,3m2</div> <div> &bull; Số tầng cao: 20 tầng (kh&ocirc;ng bao gồm tầng kỹ thuật, tầng lửng, s&acirc;n thượng)</div> <div> &bull; Số tầng hầm: 01 tầng</div> <div> &bull; Tổng số căn hộ: 656 căn (diện t&iacute;ch từ 51,41m2 - 96,16m2)</div> <div> &bull; Tổng số căn office-tel: 54 căn</div> <div> &bull; Tổng số căn trệt thương mại: 54 căn</div> <div> &bull; Tiện &iacute;ch nội khu: Hồ bơi skyview, ph&ograve;ng sinh hoạt cộng đồng</div> <div> &bull; Khu nh&agrave; trẻ, caf&eacute; tr&ecirc;n cao, ph&ograve;ng gym: Với thiết kế tối giản sẵn s&agrave;ng ch&agrave;o đ&oacute;n Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đầu tư</div> <h3> TIẾP CẬN MỌI TIỆN &Iacute;CH CHỈ TRONG KHOẢNH KHẮC</h3> <div> Moonlight Boulevard l&agrave; dự &aacute;n hiếm hoi tọa lạc ngay cạnh Aeon Mall B&igrave;nh T&acirc;n, nằm trong khu d&acirc;n cư kiểu mẫu hiện đại. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, do khu vực đ&atilde; được quy hoạch đồng bộ n&ecirc;n việc di chuyển ra trung t&acirc;m Th&agrave;nh phố hay về c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y Nam Bộ sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; vấn đề lớn đối với cư d&acirc;n, đặc biệt l&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng Miền T&acirc;y.</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/kc.png" style="width: 900px; height: 336px;" /></div> <div> &nbsp;</div> <div> Bởi những lợi thế đặc biệt đ&oacute;, Moonlight Boulevard hứa hẹn sẽ l&agrave; nơi an cư l&yacute; tưởng v&agrave; thương mại tối ưu với gi&aacute; trị đầu tư ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng tr&ecirc;n thị trường bất động sản.</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/vitri_pc_l.jpg" style="width: 950px; height: 634px;" /></div> <div> <h3> MẶT BẰNG</h3> <div> <img alt="" src="/images/photos/rs4b1-moonlightboulevard.jpg" style="width: 1200px; height: 861px;" /></div> <div> MẶT BẰNG TẦNG CĂN HỘ ĐIỂN H&Igrave;NH (TẦNG 6-20)</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/rs4-moonlightboulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 903px;" /></div> <div> MẶT BẰNG TẦNG CĂN HỘ (TẦNG 5)</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/oft_4-moonlightboulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 903px;" /></div> <div> MẶT BẰNG TẦNG CĂN HỘ (TẦNG 4)</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/oft_2-moonlightboulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 903px;" /></div> <div> MẶT BẰNG TẦNG CĂN HỘ (TẦNG 2-3)</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/mbtt_a-moonlightboulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 903px;" /></div> <div> MẶT BẰNG TẦNG TRỆT THƯƠNG MẠI</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/mbtl_a-moonlightboulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 903px;" /></div> <div> <div> MẶT BẰNG TẦNG LỬNG THƯƠNG MẠI</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/mcttm-moonlightboulevard.jpg" style="width: 1329px; height: 1200px;" /></div> <div> MẪU CĂN TRỆT THƯƠNG MẠI</div> </div> </div> <h4> TIỆN &Iacute;CH NỘI KHU</h4> <div> <img alt="" src="/images/photos/hoboi1.jpg" style="width: 1600px; height: 833px;" /></div> <div> Hồ bơi thư gi&atilde;n</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/tttm1.jpg" style="width: 1600px; height: 836px;" /></div> <div> <div> căn trệt thương mại trải nghiệm th&uacute; vị cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng&nbsp;</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/6moonlightboulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 833px;" /></div> <div> NH&Agrave; TRẺ TI&Ecirc;U CHUẨN ƯƠM MẦM TƯƠNG LAI</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/3moonlightboulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 833px;" /></div> <div> PH&Ograve;NG TẬP GYM N&Acirc;NG CAO SỨC KHỎE</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/cf-moonlightboulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 833px;" /></div> <div> coffee shop</div> <h4> TIỆN &Iacute;CH NGOẠI KHU</h4> </div> <p> <img alt="" src="/images/photos/nk-moonlight-boulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 833px;" />TRUNG T&Acirc;M MUA SẮM SẦM UẤT</p> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/images/photos/cv-moonlight-boulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 833px;" /></p> <p> C&ocirc;ng vi&ecirc;n xanh m&aacute;t</p> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/images/photos/thqt-moonlight-boulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 833px;" /></p> <p> Trường học quốc tế danh tiếng</p> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/images/photos/bv-moonlight-boulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 833px;" /></p> <p> C&aacute;c bệnh viện lớn uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu</p> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/images/photos/st-moonlight-boulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 833px;" /></p> <p> HỆ THỐNG SI&Ecirc;U THỊ ĐA DẠNG H&Agrave;NG H&Oacute;A</p> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/images/photos/bx-moonlight-boulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 833px;" /></p> <p> BẾN XE miền T&acirc;y</p> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/images/photos/cvvs-moonlight-boulevard.jpg" style="width: 1600px; height: 833px;" /></p> <p> Khu d&acirc;n cư kiễu mẫu</p> <h3> H&Igrave;NH ẢNH THỰC TẾ CĂN HỘ MẪU</h3> <p> <img alt="" src="/images/photos/hm1.jpg" style="width: 938px; height: 550px;" /></p> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/images/photos/hm2.jpg" style="width: 938px; height: 550px;" /></p> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/images/photos/hm3.jpg" style="width: 938px; height: 550px;" /></p> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/images/photos/hm4.jpg" style="width: 938px; height: 550px;" /></p> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/images/photos/hm5.jpg" style="width: 938px; height: 550px;" /></p> <p> &nbsp;</p> <p> <img alt="" src="/images/photos/hm6.jpg" style="width: 938px; height: 550px;" /></p> <h3> MOONLIGHT BOULEVARD NƠI AN CƯ L&Yacute; TƯỞNG D&Agrave;NH CHO BẠN</h3> <div> &bull; Căn hộ ngay cạnh Aeon Mall B&igrave;nh T&acirc;n, nằm trong Khu T&ecirc;n lửa hiện đại, sầm uất v&agrave; được quy hoạch đồng bộ n&ecirc;n đảm bảo gia tăng gi&aacute; trị cho mỗi căn hộ</div> <div> &bull; Dễ d&agrave;ng di chuyển nhanh ch&oacute;ng về trung t&acirc;m Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y Nam Bộ</div> <div> &bull; Tiếp cận mọi tiện &iacute;ch chỉ trong khoảnh khắc</div> <div> &bull; Kh&ocirc;ng gian sống trong l&agrave;nh nhờ liền kề &ldquo;l&aacute; phổi xanh&rdquo; của Th&agrave;nh phố l&agrave; c&ocirc;ng vi&ecirc;n Ph&uacute; L&acirc;m v&agrave; c&ocirc;ng vi&ecirc;n trung t&acirc;m B&igrave;nh T&acirc;n rộng 37ha</div> <div> &bull; Cộng đồng văn minh, hạ tầng kỹ thuật v&agrave; x&atilde; hội ph&aacute;t triển đồng bộ</div> <div> &bull; Ng&acirc;n h&agrave;ng TP Bank hỗ trợ vay 70% trong v&ograve;ng 15 năm</div> <div> &bull; Hung Thinh Corp tự h&agrave;o l&agrave; chủ đầu tư tạo được uy t&iacute;n trong l&ograve;ng Kh&aacute;ch h&agrave;ng qua c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh hiện hữu</div> <div> &nbsp;</div> <div> <img alt="" src="/images/photos/two(1).jpg" style="width: 1388px; height: 993px;" /></div>

Có thể bạn quan tâm