BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY X HÀNG XANH

 
 
Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, Phường 25, Q Bình Thạnh, TP.HCM
 
Điện thoại: 0979 28 5938
 

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

 
 
Điện thoại: 0979 28 5938
 
Thời gian làm việc :
- Thứ Hai - Thứ Sáu: 08h00 - 18h00
- Thứ Bảy: 08h00 - 17h00

BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY X HÀNG XANH

Địa chỉ: 527 Điện Biên Phủ, Phường 25, Q Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 0979 28 5938
Email: trinh.hoangthikim@propertyx.com.vn
Website: bdsxanh.com.vn
TOP